VLASNIŠTVO SADRŽAJA

Internet portal i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet portalu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo SPEKTRA TEAM D.O.O. ili su na internet portal postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. SPEKTRA TEAM D.O.O. će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

VAŠA UPOTREBA INTERNET PORTALA

Sadržaj internet portala može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet portalu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, SPEKTRA TEAM D.O.O. se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet portalu. Takođe, SPEKTRA TEAM D.O.O. ne garantuje da će internet portal funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet portal kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom internet portalu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako Vam je potreban specifičan savet prilagođen Vašoj situaciji.

IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI

Internet portal koristite na sopstveni rizik. SPEKTRA TEAM D.O.O. nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet portala ili njegovog Sadržaja.

LINKOVI KA INTERNET SAJTOVIMA TREĆIH LICA

Internet portal može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije SPEKTRA TEAM D.O.O. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. SPEKTRA TEAM D.O.O. ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. SPEKTRA TEAM D.O.O. ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti SPEKTRA TEAM D.O.O.

IZMENA USLOVA KORIŠĆENJA

SPEKTRA TEAM D.O.O. može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja. Naš tim za podršku dostupan Vam je putem telefona: 011/31-69-555 ili elektronske pošte: b2c@spektra.rs.


Vaš B2C Spektra tim.

loader-animacija

Loading...